Endring og innovasjon er en lagsport. Derfor er teamet bærebjelken i fremtidens organisasjoner.

… og evnen til samhandling er menneskets viktigste egenskap for å løse lokale og globale utfordringer.

Innovasjon skjer når dyktige folk samarbeider godt.

Som mennesker har vi en unik evne til å forestille oss og skape ting som aldri tidligere har eksistert. Med teknologiens fremvekst overtas de enklere arbeidsoppgavene av maskiner, mens de komplekse – som innovasjon – utføres av mennesker. Runtine-, kontroll- og vedlikeholdsoppgaver gjøres raskere og mer effektivt av teknologiske nyvinninger. Da må vi mennesker bli dyktige på de komplekse oppgavene. Dette krever at vi trenger folk med spesialisert kunnskap som arbeider sammen.

I en verden som beveger seg raskt, med stadige skift og endringer, nye krav og trender, har behovet for teamarbeid aldri vært viktigere.

Nysgjerrige. Menneskelige. Tett på.

Vi driver en ny form for organisasjonspsykologi hvor kreativitet, mening, trygghet og relasjoner har hovedfokus. Hvorfor? Fordi dette bygger på hvordan noen av verdens mest innovative bedrifter arbeider internt – som Apple, Google og Amazon.

I RØST drives vi av nysgjerrighet og endringsvilje. For oss er mennesket i sentrum for alt det vi gjør. Med en uformell tilnærming kommer vi tett på kundene våre, og bidrar til at organisasjoner, team og enkeltindivider forbedres. Vi utfordrer, inspirerer og skaper organisasjoner som er i stand til å møte de nye innovasjon- og endringskravene.

Fra overordnet strategi til gjennomføring av endringer

Vi er partnere med organisasjoner som har fokus på å bygge endringsdyktige mennesker. Her bidrar vi med strategiutvikling for organisasjonen som helhet, samtidig som vi bygger evner og ferdigheter hos den enkelte ansatte, ledere og team. Vi har en sentral rolle i utviklingen og gjennomføringen av strategien.

Det eneste konstante er endring, men noen ganger står vi fast

Og da kan mest utvikling skje på tomannshånd. Vi tilbyr individuelle samtaler for deg som er leder, mellomleder eller har problemstilling knyttet til arbeid, og for deg som har problemstillinger knyttet til personlige temaer.

Instagram
Facebook

lars@rost-as.no
tlf.: 40863336

RØST Psykologer AS
Eidsvollgata 47a
4307 Sandnes